Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Απέναντι σε έναν πολιτισμό που μας θάβει...

          ... αυτού της εξουσίας   

                 
...ήρθε ο καιρός να γίνουμε σπορά  του δικού μας πολιτισμού.
                      
                        Αυτού χωρίς εξουσία